nws - Wzór

Spółka ideału

NWS jest tradycyjny, ale i perspektywiczna firma. Zajmujemy się produkcją i promujemy jako producent narzędzi od 1973 udanych produktów wysokiej jakości "made in Germany" w kraju i za granicą.

 

 

Klienci i dostawcy

Współpracujemy z naszymi klientami i dostawcami partnerstwem i uczciwo, z dążeniem do wspólnego sukcesu. My dokonujemy życzenie klienta do naszych obaw i traktują klienta w taki sam sposób, jak chcielibyśmy być traktowani.

 

Współpracowniki

Szanujemy ludzi i traktujemy naszych Pracowników w oparciu o zaufania i uznania. Wiemy o relacji między kwalifikacją, motywacją i sukcesem firmy, co oznacza, że wymagujemy i popieramy wydajność i wspomagamy dokształcanie poprzez szkolenia i informacje.

Jakość i innowacja

Kreatywność i innowacja są podstawowe cegiełki dla naszego przyszłego sukcesu. My budujemy na pomysłach naszych pracowników, którzy nasze pojawienie się na rynku bez zmnian robią. Poprzez bezpośredni kontakt z klientami, znamy potrzeby i nawiązujemy dlatego Produkty i usługi najwyższej jakości.

Polepszenie

Dążymy do doskonałości we wszystkich obszarach firmy.Przes nasz System Zarządzania Jakości (QMS) jesteśmy na stałych ścieżkach polepszenia. Nasze działania postępujemy zgodnie z mottem: "Nic nie jest tak dobre, żeby nie można poprawić".

Odpowiedzialność

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialność do środowiska i dla środowiska w którym żyjemy. Chcemy uczestnictwo i poprawe.

Myśleć i działać w relacjach długoterminowych

Chcemy naszą pozycję na rynku dla zabezpieczenstwa miejsca pracy utrzymywać i rozwijać się. W związku z tym, myślenie i działanie w dłuższej perspektywie ma konteksty naszej tradycji. Na tej podstawie możemy spełnić nasze decyzje i dokonywać inwestycji.