Zasady danych osobowych

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K. jest zadowolona o twojej wizycie na tej stronie. Dane osobowe są gromadzone na tej stronie wyłącznie w celach technicznych. Poniżej informujemy o rodzaju, zastosowania i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Wywołanie tej strony chwilowo ogólne informacje techniczne są gromadzone i przechowywane, np adres IP komputera wzywającego, strona internetowa, z której odwiedzenia nas lub godzinę i czas trwania wizyty. Informacja ta zostanie oceniona statystycznie przez nas anonimowo i tylko służy do poprawy atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszej strony internetowej.

2. Dane osobiste

Dalsze dane osobowe, takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, adres będą pobierane tylko w przypadku dobrowolnego udostępniania tych informacji w ramach dochodzenia przez forma kontaktu lub rejestracji dla naszej sieci Extranet. Przekazywanie informacji przez użytkownika jest wyraźnie wykonane na zasadzie dobrowolności, a za jego zgodą. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały dostarczone nam dane, a mianowicie z. B. Dla celów korespondencji związanej z żądaniem lub umowy. Bez wyraźnej zgody, dane nie zostaną wykorzystane do innych celów. Oczywiście można na nas odwołane ze skutkiem na przyszłość swoją zgodę w dowolnym momencie. Proszę wysłać do nas w tym celu krótki e-mail do:  info@nws-tools.de

3. Procedura składania wniosku

Jeśli zastosujesz elektronicznie w jednej z naszej firmy, dane będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku. Należy pamiętać, że aplikacje, które wyślesz do nas przez e-mail będą przesyłane w postaci niezaszyfrowanej.

4. Udostępnianie danych

Przeniesienie danych osobowych nie odbędzie się osobom trzecim, jeśli nie są wymagane przez prawo. Jeśli chodzi o dostawców usług zewnętrznych stykają się ze swoich danych osobowych, podjęliśmy środki prawne, techniczne i organizacyjne oraz regularne kontrole, że są one zgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

5. Cookies

Do analizy statystycznej używamy Cookies. Cookies to pliki, które są przechowywane na dysku twardym komputera i są stosowane w celu ułatwienia nawigacji. Unikasz że za każdym razem użyć wszelkich niezbędnych danych muszą zostać wprowadzone ponownie. Cookies pomagają nam ulepszyć tą stronę do swoich potrzeb, takich jak Twój język lub preferowane obszary zainteresowania. Jeśli nie chcesz, trzeba tylko przyjąc przeglądarke, aby wyłączyć cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale dają możliwość odmowy cookies lub otrzymywają ostrzeżenie przed zapisaniem ich. Jak to wszystko działa w szczegółach, należy zapoznać się z instrukcją producenta w swojej przeglądarce.

6. Bezpieczny transfer danych

Aby chronić przechowywane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i nadużyciem podjęliśmy szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa technicznych i operacyjnych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

7. Twoje prawa

Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna. Na pisemny wniosek chętnie zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi z czy i jakie Państwa dane osobowe są przechowywane przez nas. Na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych można opcjonalnie korektę, blokowanie i usuwanie danych osobowych zapotrzebowania, o ile okresy przechowywania prawa nie wykluczają go.