Warunki korzystania

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K. sprawdza i aktualizuje informacje na swojej stronie internetowej. Pomimo wszelkiej troski, dane te mogą ulec zmianie. Zobowiązanie lub gwarancja za aktualność, dokładność i kompletność przedstawionych informacji nie można zatem założyć. To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, do których odnosi się hiperłącza. NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K za zawartość stron, które zostaną osiągnięte poprzez takiego związku, nie ponosi odpowiedzialności.

 

Ponadto zastrzega sobie NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K. prawo do zmiany lub zmiany podanych informacji.

 

Zawartość i struktura produkcji NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K. strony internetowe są chronione prawami autorskimi. Powielanie informacji lub danych, aw szczególności wykorzystanie tekstów lub materiału obrazowego, uprzedniego zatwierdzenia produkcyjnego NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K. potrzebne .. komunikatów prasowych i innych dokumentów o charakterze publicznym mogą być wykorzystywane w komunikacji publicznej.